• Câu hỏi:

  Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở

  • A. Thời gian lao động cá biệt cần thiết
  • B. Thời gian lao động cá biệt
  • C. Thời gian lao động xã hội cần thiết
  • D. Thời gian lao động xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC