• Câu hỏi:

  Cửa hàng nhà ông Phan bán một chiếc chăn bông Sông Hồng với giá 600.000 đồng. Vậy giá 600.000 đồng đó là

  • A. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá
  • B. Giá trị của hàng hoá
  • C. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền.
  • D. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC