AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó ... 

  • A. Không thay đổi
  • B. Mới đầu tăng, sau giảm
  • C. Không ngừng tăng
  • D. Không ngừng giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó không thay đổi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>