YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó ... 

  • A. Không thay đổi
  • B. Mới đầu tăng, sau giảm
  • C. Không ngừng tăng
  • D. Không ngừng giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó không thay đổi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON