YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ đông đặc của rượu là -117oC, của thủy ngân là -38,83oC.

  Ở những nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay nhiệt kế thủy ngân? Vì sao?

  • A. Dùng nhiệt kế thủy ngân, vì nhiệt kế thủy ngân rất chính xác
  • B. Dùng nhiệt kế thủy ngân, vì nhiệt độ đông đặc của thủy ngân cao hơn nhiệt độ đông đặc của rượu
  • C. Dùng nhiệt kế thủy ngân, vì ở âm vài chục độ C rượu bay hơi hết
  • D. Dùng nhiệt kế rượu, vì nhiệt kế rượu có thể đo nhiệt độ môi trường -50oC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Nhiệt độ đông đặc của rượu thấp  hơn nhiệt độ đông đặc của thủy ngân rất nhiều nên ở những nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của môi trường khi nhiệt độ giảm xuống âm vài chục độ C
  • Nên chọn đáp án D
  RANDOM

Mã câu hỏi: 5580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA