YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần,khi tới 80oC nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng,mặc dù vẫn tiếp tục đun.Hỏi lúc đó băng phiến tồn tại ở thể nào ?

  • A. Chỉ có ở thể hơi 
  • B. Chỉ có ở thể rắn
  • C. Chỉ có ở thể lỏng 
  • D. Chỉ có ở thể  rắn và lỏng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần,khi tới 80oC nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng,mặc dù vẫn tiếp tục đun.

  → Lúc đó băng phiến tồn tại chỉ có ở thể thể rắn và lỏng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA