YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào sau đây là sai?

  • A.

   Quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình ngược nhau

  • B.

   Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ đó

  • C.

   Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi.

  • D. Cả ba câu trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình ngược nhau
  • Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ đó
  • Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi.

  ⇒   Chọn đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON