AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng ?

  • A.

    Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc

  • B.

   Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc

  • C. . Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc
  • D.

   Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhệt độ đó

  ⇒   Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>