ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

  • A. Rễ phụ
  • B. Lóng
  • C. Thân rễ
  • D. Thân bò

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cây tre sinh sản bằng thân rễ.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE