YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sinh sản vô tính là: 

  • A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  • B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
  • C. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 
  • D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sinh sản vô tính là hình thức tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139812

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF