YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào? 

  • A. Rêu, hạt trần
  • B. Rêu, quyết
  • C. Quyết, hạt kín 
  • D. Quyết, hạt trần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sinh sản bằng bào tử có ở rêu, quyết…

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON