YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào? 

  • A. Rêu, hạt trần
  • B. Rêu, quyết
  • C. Quyết, hạt kín 
  • D. Quyết, hạt trần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sinh sản bằng bào tử có ở rêu, quyết…

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON