YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật? 

  • A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
  • B. Tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
  • C. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt đi truyền. 
  • D. Là hình thức sinh sản phổ biến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính:

  + Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.

  + Tạo sự đa dạng di truyền, cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.

  -  Sinh sản hữu tính sẽ tạo ra nhiều biến dị di truyền nên không thể chắc chắn sẽ giúp duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON