YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng?

  • A. Cơ năng.
  • B. Điện năng.
  • C. Hóa năng.
  • D. Quang năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nồi cơm điện, năng lượng  đã được biến đổi thành nhiệt năng:

  Điện năng.

  Vì chúng ta dùng điện năng để nấu cơm nên điện năng đã biến đổi thành cơ năng

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON