AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo?

  • A. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình 
  • B. Không chịu suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc
  • C. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chí bảo.
  • D. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>