AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những dãy chất sau, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau:

  • A. C2H5OH, CH3OCH3
  • B. CH3OCH3, CH3CHO
  • C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH
  • D. C4H10, C6H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C2H5OH, CH3OCHcó cùng CTPT: C2H6O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>