AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì sản phẩm thu được khác với các chất còn lại?

  • A. Protein.
  • B. Cao su thiên nhiên.
  • C. Chất béo.
  • D. Tinh bột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Protein có nguyên tố N mà 3 chất còn lại không có.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>