ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 6,73 lít CO2 (đktc) ; 1,12 lít N2 (đktc) và 6,3 gam H2O. biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất . Công thức phân tử của X là

  • A. C3H9N  
  • B. C3H7O2N   
  • C. C3H7ON   
  • D. C3H7O3N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CTPT: CxHyOzNt

  nC = nCO2 = 0,3 mol; nN = 2nN2 = 0,1 mol; H = 2nH2O = 0,7

  ⇒mO = mX – mC – mN – mH = 3,2g ⇒ nO = 0,2

  Ta có: x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

  ⇒ CTĐG: C3H7O2N

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117061

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON