ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

  • A. 13
  • B. 12
  • C. 14
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lycopen có công thức phân tử C40H56 có độ bất bão hòa:

  \(k = \frac{{40.2 + 2 - 56}}{2} = 13\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON