YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có chức năng: 

  • A. Định dạng các đối tượng trong văn bản
  • B. Điều chỉnh văn bản 
  • C. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.
  • D. Chèn các đối tượng vào văn bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON