YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong menu Edit có chức năng: 

  • A. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.
  • B. Biên tập văn bản
  • C. Chèn các đối tượng khác vào văn bản
  • D. Cập nhật văn bản 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON