YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong máy phát điện xoay chiều roto là nam châm,khi máy hoạt động thì nam châm có tác dụng gì?

  • A. Tạo ra từ trường
  • B. Làm cho số đướng sức từ qua tiết diên cuộn dây tăng
  • C. Làm cho số đướng sức từ qua tiết diên cuộn dây giảm
  • D. Làm cho số đướng sức từ qua tiết diên cuộn dây biến thiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong máy phát điện xoay chiều roto là nam châm, khi máy hoạt động thì nam châm có tác dụng: Làm cho số đướng sức từ qua tiết diên cuộn dây biến thiên

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON