AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD biết \(A\left( { - 1;3} \right),C\left( {1; - 1} \right)\). Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD.

  • A. \({x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 5\)
  • B. \({\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 25\)
  • C. \({x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = \sqrt 5 \)
  • D. \({x^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 17\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>