AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2 + 3t\\
  y = 5 - 4t
  \end{array} \right.\). Điểm nào sau đây không thuộc d?

  • A. C(-1; 9)
  • B. B(2; 5)
  • C. A(5; 3)
  • D. D(8; -3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>