YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được hình thành bởi:

  • A. Phân tử ADN của tế bào nhận là plasmit
  • B. Một đoạn ADN của tế bào cho với một đoạn ADN của tế bào nhận là plasmit
  • C. Một đoạn mang gen của tế bào cho với ADN của thể truyền
  • D. Một đoạn ADN mang gen của tế bào cho với ADN tái tổ hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21479

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON