ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giảm phân, cấu trúc của nhiễm sắc thể có thể thay đổi từ hiện tượng nào sau đây?

  • A. Nhân đôi 
  • B. Tiếp hợp
  • C. Trao đổi chéo
  • D. Co xoắn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong giảm phân, cấu trúc của nhiễm sắc thể có thể thay đổi từ hiện tượng trao đổi chéo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON