AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phép nhân giống sau, phép nhân giống nào là nhân giống thuần chủng ?

  • A. Lợn Đại bạch   X Lơn  ỉ
  • B. Lợn Móng cái   X   Móng cái.
  • C. Lợn Đại bạch   X   Lanđrat.
  • D. Lợn Đại bạch   X   Móng cái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Lợn Móng cái   X   Móng cái.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>