• Câu hỏi:

  Lai kinh tế là phương pháp lại cho ra sản phẩm:

  • A. Tạo giống mới
  • B. Không làm giống
  • C. Thuần chủng
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Thuần chủng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC