YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa 
  (b) Axit flohiđric là axit yếu  
  (c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng
  (d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7  
  (e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br-, I-.
  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 5.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Flo chỉ có số oxi hóa -1 và 0 → trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa → (a) đúng.

  - Tính axit tăng dần theo thứ tự HF < HCl < HBr < HI, trong đó axit HF là axit yếu nhất → (b) đúng.

  - Thành phần chính của men răng là Ca5(PO4)3OH, ion OH- có thể thay bằng ion F- do đó dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng → (c) đúng.

  - Flo chỉ có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất do không có phân lớp d → (d) sai.

  - Tính oxi hóa của các chất càng mạnh thì tính khử của ion chất đó càng yếu → tính khử tăng dần theo thứ tự F ; Cl ; Br và I → (e) đúng. 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA