ADMICRO
VIDEO
  • Câu hỏi:

    Halogen là phi kim mạnh vì:

    • A. Phân tử có 1 liên kết cộng hoá trị.
    • B. Có độ âm điện lớn.
    • C. Năng lượng liên kết phân tử không lớn.
    • D. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn so với các nguyên tố trong cùng chu kì.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    Độ âm điện của một nguyên tử là khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học. Như vậy độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng lớn thì tính phi kim nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại, độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng nhỏ thì tính kim loại càng mạnh.

    ADSENSE

Mã câu hỏi: 12603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON