AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào không thể coi là 1 đòn bẩy? 

  • A. cái kim
  • B. cái cầu thang gác
  • C. cái cân đòn
  • D. cái kéo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cái cầu thang gác không thể coi là 1 đòn bẩy.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>