RANDOM
 • Câu hỏi:

  Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi

  • A. Khoảng cách OO1=OO2
  • B. Khoảng cách OO1>OO2
  • C. Khoảng cách OO< OO2
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi khoảng cách OO1 < OO2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>