AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy? 

  • A. Cái búa nhổ đinh.
  • B. Cái cần kéo nước từ dưới giếng lên.
  • C. Cái mở nút chai.
  • D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng đế kéo cờ lên và hạ cờ xuống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống thường là một cái ròng rọc nên nó không dùng đòn bẩy.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA