AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là O2. Hỏi OO1 và OO2 có giá trị nào sau đây thì gánh nước cân bằng? 

  • A.  OO1 = 90cm, OO2 = 90cm.
  • B.  OO1 = 90cm, OO2 = 60cm.
  • C. OO1 = 60cm, OO2 = 90cm.
  • D. OO1 = 60cm, OO= 120cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để gánh nước cân bằng thì OO1 và OO2 có giá trị OO1= 90cm, OO= 60cm.

  Vì khi đó P1d1 = P2d2 ⇒ 200.90 =300.60

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA