AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật 

  • A. chuyển động với gia tốc không đổi.      
  • B. chuyển động thẳng đều.
  • C. chuyển động cong đều.                    
  • D. chuyển động tròn đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>