AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi vận tốc của một vật tăng gấp bốn, thì 

  • A. động lượng của vật tăng gấp bốn.         
  • B. động năng của vật tăng gấp mười sau.
  • C. động năng của vật tăng gấp bốn.          
  • D. thế năng của vật tăng gấp hai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA