YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản? 

  • A. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn.
  • B. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn.
  • C. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn.
  • D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79804

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON