YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện chức năng gõ tắt 

  • A. Office Button → Proofing → Word Options → AutoCorrect Options 
  • B. Office Button → Word Options → Proofing → AutoCorrect Options
  • C. Page Layout → Word Options → Proofing → AutoCorrect Options 
  • D. Page Layout → Proofing → Word Options → AutoCorrect Options 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79769

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON