YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên đường tròn lượng giác gốc A. Cho các cung lượng giác có điểm đầu A và có số đo như sau:

  (I) \(\frac{{427\pi }}{8}\)

  (II) \(\frac{{435\pi }}{8}\)

  (III) \(\frac{{987\pi }}{8}\)

  (IV) \(-\frac{{651\pi }}{8}\)

  Các cung có điểm cuối cùng trùng nhau là?. Chọn khẳng định đúng

  • A. Chỉ (II) và (IV)
  • B. Chỉ (I) và (II)
  • C. Chỉ (I) và (III)
  • D. Chỉ (I) và (IV)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64527

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON