YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tranzito có mấy cực?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tranzito có ba cực:

  Cực góp hay colectơ, kí hiệu là C.

  Cực đáy hay cực gốc hay bazơ, kí hiệu là B.

   Cực phát hay êmitơ, kí hiệu là E.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 316213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON