YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ mạch điện sau dùng điôt gì?

  • A. Điôt phân cực nghịch
  • B. Điôt phân cực thuận
  • C. Cả 2 đáp án đều đúng
  • D. Cả 2 đáp án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sơ đồ mạch điện dùng điôt phân cực nghịch

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 316218

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON