YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điôt chỉnh lưu có đặc tính gì?

  • A. Điôt chỉnh lưu có đặc tính dẫn điện theo một chiều từ anôt A sang catôt K. 
  • B. Điôt chỉnh lưu có đặc tính dẫn nhiệt
  • C. Điôt chỉnh lưu có đặc tính dẫn điện theo một chiều từ anôt K sang catôt A. 
  • D. Điôt chỉnh lưu có đặc tính dẫn nhiệt theo một chiều từ anôt A sang catôt K. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điôt chỉnh lưu có đặc tính dẫn điện theo một chiều từ anôt A sang catôt K. 

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 316212

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON