YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để có được bán dẫn loại n ta phải pha vào bán dẫn tinh khiết silic một ít tạp chất là các nguyên tố

  • A. Thuộc nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn.
  • B. Thuộc nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn.
  • C. Thuộc nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn.
  • D. Thuộc nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để có được bán dẫn loại n ta phải pha vào bán dẫn tinh khiết silic một ít tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 316219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON