• Câu hỏi:

  Tôm được xếp vào ngành chân khớp vì?

  • A. Cơ thể chia thành 2 phần: phần ngực và bụng
  • B. Có phần phụ, thân đốt, khớp động với nhau
  • C. Thở bằng mang
  • D. Có chân bơi và tấm lái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC