AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính hướng sáng âm và tính hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì trong đời sống của cây?

  Lời giải tham khảo:

  - Giúp rễ cây sinh trưởng hướng đến nguồn nước và các chất dinh dưỡng

  - Cây bám sâu vào đất….

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>