AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin và không có bao mielin?

  Lời giải tham khảo:

  - Trên sợi thần kinh không có bao mielin : xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác…tốc độ lan truyền chậm

  - Trên sợi thần kinh có bao mielin : xung tk lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo ravie này sang eo ranvie khác…tốc độ lan truyền nhanh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>