YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin và không có bao mielin?

    Lời giải tham khảo:

    Vì xung thần kinh truyền qua xinap chỉ đi theo một chiều

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA