AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu cấu tạo của một xinap hóa học? Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xinap?

  Lời giải tham khảo:

  - Cấu tạo của xinap hóa học :

  +Màng trước.

  +Màng sau (có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học)

  +Chùy xinap ( có các bòng chứa chất trung gian hóa học)

  +Khe xinap.

  -Khi chất trung gian hóa học gắn vào màng sau làm thay đổi tính thấm của màng, làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>