ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

  • A. \(2435,4J\)
  • B. \(2765,4J\)
  • C. \(2169,4J\)
  • D. \(5465,4J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Động năng của vận động viên là :

  Wd \(=\frac{1}{2}.mv^2=\frac{1}{2}.m.(\frac{s}{t})^{2}\)

       = \(.70.(\frac{400}{45})^{2}\) 

  ⇒ Wd = 2765,4J.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10238

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON