AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có hai vật m1 và mcùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc m1 so với m2 có độ lớn bằng v, vận tốc của m2 so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v. Kết luận nào sau đây là sai? 

  • A. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với m2 là mv2.
  • B. Động năng của m2 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là mv2.
  • C. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 2mv2
  • D. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 4mv2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong hệ quy chiếu gắn với quan sát, vật m1 = 2 m có vận tốc bằng 2v nên động năng của vật là:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>