YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu?

  • A. Đất có thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ sét cao, nhiều muối tan
  • B. Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, thường bị khô hạn
  • C. Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh
  • D. Tầng đất mặt khô, cứng, nứt nẻ, nhiều chất độc hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON