YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng khi nói về khái niệm keo là đất:

  • A. Keo đất là những phần tử có kích thước trên 1 micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù
  • B. Keo đất là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù
  • C. Keo đất là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước
  • D. Keo đất là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet, tan trong nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON